Pieredze

Teicama izglītība un vairāk kā 15 gadus ilga pieredze finanšu institūcijās un uzņēmumos, kas saistīti ar finanšu un investīciju nozari, nodrošina plašu redzesloku dažādos civiltiesību un komerctiesību jautājumos – gan darījumu slēgšanā, gan to izpildes nodrošināšanā, ieskaitot pārstāvību tiesu un maksātnespējas procesos.

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte

Tiesību doktora zinātniskais grāds juridiskās zinātnes civiltiesību apakšnozarē, 2017.

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnēs, 2010.

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Jurista kvalifikācija, 2005.

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte

Bakalaura grāds vadības zinātnēs, 2002.

Būtiskākā pieredze

AS “Reverta” Vadības juridiskā atbalsta un restrukturizācijas daļas vadītājs, 2011.–2017.
  • Juridiskā atbalsta sniegšana sabiedrības vadībai un darbiniekiem
  • Sarežģītas starptautiskās un vietējās tiesvedības
  • Sarežģītu kredītu restrukturizācijas darījumu juridiskā noformēšana un problemātisko nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
  • Sabiedrības interešu pārstāvēšana Latvijas Komercbanku asociācijā, kā arī dalība dažādās likumdošanas darba grupās
“Swedbank” AS Aizdevumu atgūšanas daļas vadošais jurists, 2009.–2011.
  • Komersantiem izsniegto aizdevumu atgūšana un restrukturizācija
  • Bankas pārstāvēšana sarežģītos tiesu un maksātnespējas procesos

Sasniegumi

  • Veiksmīgs rezultāts tiesas procesā pret Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un AS “Latvijas Gāze” par prettiesisko praksi prasīt jaunajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem iepriekšējo īpašnieku parādus par dabasgāzes lietošanu (plašāk sk. Augstākās tiesas spriedumu lietā Nr. SKA-676/2013).
  • Trešo personu ķīlu problemātikas maksātnespējas procesos risinājuma izstrādāšana, kas daļēji ir iekļauts Maksātnespējas likuma 25.09.2014. grozījumos.

  • Vairāku nekustamo īpašumu darījumu daudzu miljonu eiro vērtībā nevainojama juridiskā nodrošināšana.

  • Sekmīgs rezultāts vairākos tiesu procesos ar prasības summām lielā apmērā.

Atsauksmes