Pakalpojumi

Nekustamais īpašums

Juridiskais atbalsts jebkāda veida darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, sākot no vienkāršiem zemes, dzīvokļu un privātmāju pirkuma līgumiem, beidzot ar apjomīgiem komercīpašumu investīciju projektiem, nodrošinot optimālu darījuma struktūru un maksimāli novēršot iespējamos riskus.

Finanšu tiesības

Juridiskā palīdzība finanšu jomā, gan pārstāvot finanšu institūciju intereses, gan finanšu institūciju klientu intereses dažāda veida finanšu darījumos, kā arī strīdus situāciju risināšanā.

Maksātnespējas tiesības

Pilns juridiskais atbalsts kreditoriem parādnieku maksātnespējas procesos – konsultācijas, kreditora prasījuma sagatavošana, pārstāvība kreditoru sapulcēs un strīdu risināšana.

Tiesvedības

Pārstāvība tiesas procesos visās tiesu instancēs jebkura veida civiltiesiskos strīdos, jo īpaši sarežģītos strīdos saistībā ar nekustamajiem īpašumiem, finanšu darījumiem un maksātnespējas procesiem.

Atzinumi

Juridisko atzinumu sagatavošana par civiltiesību teoriju, praksi, aktuālām problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Semināri

Profesionālas apmācības par aktuālām civiltiesību problēmām, apskatot teoriju un praksi, īpašu uzmanību pievēršot tiesu praksei. Semināri tiek pasniegti interesantā un viegli saprotamā veidā ar kvalitatīviem izdales materiāliem.